Information från Telia - Uppskjuten start av det nya gruppavtalet

Publicerad: 2024-06-03

Vi har tidigare meddelat att det nya avtalet skall träda i kraft den 4/6. Det har nu visat sig att detta datum kolliderar med ett större systemunderhåll hos Telia, och Telia har därför valt att skjuta upp vår övergång till det nya avtalet, till 10/6, för att minimera risken med störningar i våra tjänster i samband med avtalsbytet. Alla nuvarande tjänster kommer att fungera utan avbrott fram tills att det nya avtalet är igång.

Leader 7H