Viktig information till samtliga medlemmar i Hajoms fiberförening

Publicerad: 2024-03-10

5 år går fort, och det börjar nu bli dags att planera inför kommande 5-års period.

Hajoms fiberförening har idag ett avtal med Telia och Zitius, där privatpersoner har möjlighet att teckna sig på det gruppavtal som Telia erbjuder, vilket ger tillgång till bredband, tv, samt IP-telefoni (fast telefon) till ett reducerat pris. Privatpersoner som inte önskat att vara med i gruppavtalet, samt företag, kan teckna sig på Zitius öppna nät. Avtalet tecknades 2020, och har en bindningstid på 5 år.

Vi i föreningen behöver därför redan nu planera inför framtiden.

Styrelsen har tagit fram ett förslag där vi fortsätter med Zitius och Telia som leverantörer, men med förbättrade avtalsvillkor.

Vid en förlängning av avtalet med Telia i ytterligare 5 år innebär avtalsförändringarna följande:

  • Lägre kostnad

Med det nya avtalet sänks kostnaden för Telias tjänster från dagens 249kr/månad till 159 kr/månad. Bynätskostnaden kommer att vara oförändrad, 75kr/månad.

  • Högre hastighet

I det nya avtalet uppgraderas hastigheten på bredbandet till 1000Mbit/s för samtliga medlemmar anslutna till gruppavtalet. Detta gör att de som idag betalar en extra avgift för att få en högre bredbandshastighet, från dagens 250Mbit/s, slipper denna tilläggsavgift.

  • Bättre utrustning

Den utrustning vi använder idag fungerar fortsatt, men Telia kommer att tillhandahålla ny och förbättrad utrustning till de som önskar, dvs. ny router och TV-box. Den nya utrustningen är byggd för Wi-Fi 6.

  • Inga förändringar vid tillval

För de medlemmar som exempelvis valt till ett större tv-paket direkt hos Telia sker inga förändringar. Dessa tillval kommer att löpa på precis som vanligt, och ni behöver inte göra någonting.

  • Ingen förändring i telefontjänster

För de medlemmar som valt att utnyttja möjligheten till fast IP-telefoni sker inga förändringar på kort sikt. Dock har Telia aviserat att tjänsten på längre sikt kommer att försvinna.

  • Inga förändringar i det öppna nätet

För de företag, samt privatpersoner som valt att teckna egna avtal i Zitius öppna nät, sker inga förändringar. Ni kan behålla era nuvarande tjänsteleverantörer och avtal.

  • Inga avbrott i tjänsterna

Eftersom vi fortsätter med samma leverantörer kommer inga avbrott eller störningar i nuvarande tjänster att ske.

  • Du behöver inte göra någonting

De nya avtalsvillkoren kommer att börja gälla automatiskt, och du som medlem behöver inte göra någonting.

Sammantaget innebär en förlängning av avtalet med Zitius och Telia ett sänkt pris, förbättrade villkor, samt minsta möjliga insats från dig som medlem.

Styrelsens förslag är att vi fortsätter med Zitius/Telia ytterligare en avtalsperiod med ett nytt lägre pris.

Föreningen ägs av er medlemmar, och styrelsen kommer därför följa ert demokratiska beslut.

Vi önskar att få in dina synpunkter senast 2024-03-31. Efter det kommer styrelsen att fatta beslut baserat på den respons som kommit in.

Frågor och synpunkter skickas helst via mejl, till info@hajomsfiber.se , alternativt via post till:

Hajoms fiberförening

C/O Johan Brelind

Vargagården 1

511 97 Hajom

Med vänlig hälsning Styrelsen

Leader 7H