Planerat driftstopp

Publicerad: 2023-09-21

Viktigt meddelande till alla medlemmar i Hajoms fiberförening!

Torsdagen den 21/9 2023 kommer hela vårt nät att släckas ner mellan kl 08:00 och 14:00.

Detta på grund av att Zitius, som levererar tjänsterna in i vårt nät, behöver göra underhållsarbeten i matande fibernät. Under avbrottet kommer inga fibertjänster att fungera. För att minimera avbrotten för er medlemmar så kommer vi i fiberföreningen att passa på och göra underhåll/förstärkningar även i vårt nät samtidigt. Detta gör att enstaka abonnenter kan få avbrott längre än till kl 14. Sprid gärna meddelandet så att så många som möjligt får kännedom om det planerade avbrottet.

Leader 7H