Protokoll för föreningsstämman 2021-06-15

Publicerad: 2021-08-26

Nu finns protokollet från årsmötet att ladda ner här nedan.

Protokoll 2021-06-15 - föreningsstämma

Leader 7H