Status 17/2

Publicerad: 2015-02-17

Hej!

När ni har registrerat er hos NetAtOnce, första gången ni slog på modemet, kommer ni efter ett par dagar få ett brev på posten som bekräftelse. Se till att spara detta brev då det är en värdehandling och det är bra för oss att veta när olika kunder blev registrerade.

DE-Teknik har förhoppningen att bli klara inom två dagar. Jan i styrelsen kommer då att kolla av noden i bygdegården så att alla anslutningar är aktiva. Om det då fortfarande är några som inte är uppkopplade tar vi genast kontakt med dessa och kollar så att deras anslutning är okej. Anledningen till att vi väntar är att det är krångligt att härleda till vem respektive fiber går till, från NetAtOnce utrustning fram till vår märkta anslutningsplint.

Styrelsen kommer i morgon att ta kontakt med NetAtOnce och försöka reda ut vad som gäller angående den extrakostnad som Sappa vill ta ut om man skall kunna välja till fler tv-kanaler. Vi återkommer med mer info om detta när vi vet mer.

Leader 7H