Medlemsmöte och Kommunikationsoperatör

Publicerad: 2014-02-19

Den 30/1 hölls det som bekant ett medlemsmöte i Hajoms bygdegård, där medlemmarna fick de inkomna anbuden presenterade. NetAtOnce representerades på plats av Filip Åberg, som gav medlemmarna en bra genomgång om vad företaget kunde erbjuda föreningen. Övriga anbud presenterades av föreningens ordförande separat.

God uppslutning

Mötet gav styrelsen mandat att gå vidare med upphandlingen av kommunikationsoperatör, baserat på de underlag som hade inkommit. Styrelsen valde att på nästa styrelsemöte gå vidare i förhandlingen med NetAtOnce och på ytterligare ett möte, Onsdagen den 12/2, skrev Hajomsfiber och NetAtOnce under ett avtal där NetAtOnce binder sig till att bli vår förenings kommunikationsoperatör under fem år framåt.

Filip Och Hans-Olof

Kortfattat kan sägas att följande ingick i avtalet:

Alternativ 1: Data 200MBit åt båda håll, telefon Bas och 8 TV-kanaler till en månadskostnad av 214 kronor.

Alternativ 2: Data 200MBit åt båda hållen, telefon Bas, och 20 TV-kanaler till en månadskostnad av 281 kronor.

I båda alternativen ingår trådlös router samt en IPTV box med HD, 3D och PVR stöd. Det går att spela in två program samt titta på en tredje kanal samtidigt.

Övriga individanpassade val kan göras via en beställningsportal hos NetAtOnce. När denna är upprättad kommer vi att gå ut med mer detaljerad information och instruktioner till alla medlemmar.

Leader 7H