Nu bygger vi framtidens fibernät i Hajom

Publicerad: 2013-09-02

Fiberföreningens styrelse fick i somras ett omtumlande besked från Länsstyrelsen, att man inom bara några dagar måste bestämma sig för vilken bidragsperiod man ville tillhöra.

Någonstans hade informationen från Länsstyrelsen klickat för ett antal fiberföreningar runt omkring var lika frågande. Det visade sig att nuvarande bidragsperiod är 2007 - 2013 och nästa är 2014 - 2020. Styrelsen var nu tvungen att välja vilken bidragsperiod föreningen skulle tillhöra. Efter ett snabbinkallat styrelsemöte samt många turer med Länsstyrelsen och ByNet, ansåg styrelsen sig tvungen att välja perioden 2007 – 2013. Hade man inte valt denna period, hade föreningen missat bidraget för de kostnader som man redan dragit på sig eller som man kommer att dra på sig under 2013. Nu har föreningen tiden fram till den sista december år 2014 på sig att göra klart hela nätet. Detta kommer att medföra ett hårt arbete för styrelsen som nu kommer att arbeta under tidspress. Anbudstiden för upphandlingen av markarbetena gick ut den 15 augusti. Det är ännu inte klart vem eller vilka som får arbetena. Under den kommande månaden kommer föreningen att teckna anslutningsavtal med medlemmarna. Styrelsen kommer också att under den närmaste tiden diskutera sträckningen av fiberledningen och vilka markägare som kommer att beröras. Därefter kommer markavtal att skrivas med dessa. Styrelsen vill än en gång göra klart att de, som ångrar sig efter att grävningen passerat dem, kommer att få en avsevärt högre kostnad för att senare ansluta sig. De får betala den faktiska kostnaden att få fiber framdragen. Dessutom kommer de att få betala samma anslutningsavgift, som de som går med nu, med den skillnaden att de, som går med nu, får ta del av bidraget, vilket de som går med senare inte får.

Leader 7H