Stor uppslutning på fibermötet den 30 juni

Publicerad: 2013-06-14

Nästan 100 personer hade kommit till Fiberföreningens informationsmöte i Hajoms Gymnastiksal. Mötet inleddes med att föreningens ordförande Hans-Olof Andersson hälsade välkommen och berättade om hur långt föreningen hittlls kommit i sitt arbete. I nuläget finns det 192 personer som anmält sitt intresse att få fiber hem till sina fadtigheter. I Hajoms skog är rören för fibern nedgrävda. Detta gjordes i vintras i samband med att Vattenfall  lade ner elkabel i området. Resten av Hajom är nu projekterad. Denna projeketring är gjord av ByNet, som föreningen upphandlat som partner för fiberarbetet.

hasse

ByNet representerades på mötet av Hasse Eriksson.

Hasse berättade om projekteringen och vad som som ingår i ByNets uppdrag. Projekeringen är nu klar i ett första skede. Förändringar kommer naturligtvis att ske efter samtal med berörda markägare. Kostnaden för att få fiber är beräknad till under 20 000:- per hushåll. Därtill kommer en medlemsavgift till föreningen på 200:- samt en insats på 100:-.

Detta är kostnaden för att få fram fiber till sin tomtgräns, som räknas där gräsmatta eller trädgård börjar. Därutöver kommer en kostnad för att få tjänsterna i fibern. I nuläget är denna kostnad 299:- / mån + en kostnad på 51:- till föreningen för drift- och underhåll. I detta pris får man telefon (fasta avgiften), TV med ett utbud på cirka 20 kanaler och bredband med en hastighet på 100Mbit / sek. För de som vill ha fler TV-kanaler kan man köpa till dessa själv. Alla de vanliga kanalerna finns.

Efter informationen kom många bra frågor från de närvarande. Stor enighet rådde bland de närvarande att föreningen skall gå vidare även om vi inte får något bidrag från Västra Götalandsregionen.

Föreningen gjorde också klart att det kommer att bli betydligt dyrare att få fram fiber till sin fastighet efter att nätet är i drift. De som kommer till senare får, förutom att betala samma pris som de som går med nu, betala för gråvning och nedläggning av rör, samt blåsning av fiber för sträckan från närmaste fiberskåp fram till sin fastighet. De kommer heller inte att få ta del av bidraget från regionen vilket är 50% av arbetskostnaden. ( Detta bidrag går inte att söka vid senare tillfälle.) Därtill kommer en avgift på några tusenlappar till tjänsteoperatören som levererar telefon, TV och bredband.. Det kommer alltså att bli avsevärt dyrare att gå med senare.

Leader 7H