Rapport från Fiberföreningens årsstämma

Publicerad: 2013-06-14

Torsdagen den 13 juni hade Hajomsfibers Ekonomiska Förening sin årsstämma i Hajoms Bygdegård. Ett tretiotal personer hade kommit till stämman. Fram till stämman har föreningen haft en interimstyrelse. Nu valdes föreningens första styrelse. Till ordförande valdes Hans-Olof Andersson. I övrigt består styrelsen för det kommande året av Ingvar Bertilsson, Lars Dahström, Peter Edensvärd, Jan Henriksson, Bertil Jambrén, Fredrik Jambrén, Hans-Uno Karlsson, Henrik Larsson, Göran Nilsson, Hans Nilsson Jörgen Johansson samt Jonas Sandberg.

På stämman bestämdes att medlemsavgiften skall vara 200:-. Dessutom skall varje medlem betala in en insats på 100:-. Vidare beslöts att föreningen fortsätter sitt arbete med att få ut fiber till sina medlemmar. Hittills har föreningen runt 110 medlemmar som betalt in sin médlemsavgift.

Mötet avslutades med frågor kring föreningens fortsatta arbete. Upphandling av nedplöjning alternativt nedgrävning av kanalisationen till alla medlemmar kommer att ske under sensommaren. Ni som vill veta mer om föreningens verksamhet hittar fortlöpande information på föreningens hemsida samt på föreningens facebook-sida.

Leader 7H