Hej alla Hajomsbor med omnejd

Publicerad: 2013-05-12

Nu börjar det hända saker. Våran samarbetspartner med allt vad det gäller att bygga ”fiber för hemmet” ByNet håller för närvarande på att projektera vårat fibernät. Den 30 maj kl 19:00 i Hajoms Gymnastikhall ska vi kunna presentera ett ungefärligt pris per fastighet. Då hoppas vi på en full Gymnastikhall med alla intressenter för närvarande 192st kommer. Ännu har ni som tackat nej eller inte bestämt er chansen att hoppa på så kom och lyssna. Vi hoppas även ha fått ett paketpris från Telia med tjänster Internet TV och Telefon som vi kan presenter som förslag, det måste vi troligen handlas upp senare men vi får ett ungefärligt nivå på den löpande kostnaden. I slutet på kvällen när alla fått information från styrelsen samt ByNet som kommer att medverka hoppas vi på att kunna ta ett beslut på att gå vidare med att bygga vårat ”fiber för hemmet” Under veckan kommer alla att få ett inbetalningsavi för medlemskap 200 kr samt en insatts på 100 kr sammanlagt 300kr det kommer även med en liten folder om Hajomsfiber. Den 13 juni kl 19:00 i Hajoms Bygdegård kommer vi att ha en första föreningsstämma där alla nyblivna medlemmar är välkomna. Vi hoppas naturligtvis på en full bygdegård även då. Vi hoppas kunna teckna ett anslutningsavtal med alla som vill ha ”fiber för hemmet” under kvällen den 30 maj efter mötet så vi vet hur vi ska jobba vidare. Vi kommer även handla upp kanaliseringen av fiber så snabbt vi hinner för att binda upp grävare under hösten. Innan grävning och plöjning kommer vi att ta kontakt med alla markägare för att hitta så bra alternativ att komma fram på som möjligt, samt teckna ett markupplåtelseavtal med alla.

Nu hoppas styrelsen som jobbat med detta att alla kommer den 30 maj till Hajoms gymnastikhall på informationsmötet och den 13 juni till Hajoms bygdegård för föreningsstämma.

/Hans-Olof

Leader 7H