Hajomsfiber ekonomiska förening

Publicerad: 2013-03-31

Den 15 oktober 2012 bildades Hajoms fiberförening ekonomiska förening  en interimsstyrelse.  Den låg till grund från intresserade som kunde tänka sig att hjälpa till att förse Hajomsborna med  fiber . Vi har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland ligger på plats 128 ca:40 får bidrag i år så det kan ta några år innan det är våran tur. Hajomsfiber Ekonomiska förening är bildad och registrerad. Vi har haft 10 möten  sedan i oktober, Byn Nät och RALA två fiberföretag som hjälper fiberföreningar har varit med på två av mötena.

Nu är vi snart framme i april under den tiden har vi gått runt och hört intresserade Hajomsbor vilka som är intresserade att dra in fiber till sina fastigheter i dag läge är det 191 stycken som anmält sitt intresse, fantastiskt tycker samtliga i styrelsen.

I Hajom Skog har Vattenfall grävt nya elledningar så där har vi passat på att lägga med en slang, det arbetet är så gott som klart nu. Intresset var stort i Hajoms Skog 19 stycken har velat vara med ibland dem några från  Skene som bor nära gränsen. Jobbet i Hajom Skog har pågått nu i vinter med mycket tjäle och sten så där ska vi vara tacksamma att vi får gå med för 20kr m schakt.

Just nu håller vi på att handla upp projektering för att få ett underlag till ett pris per fastighet att ansluta fiber. Därefter ska vi ha en föreningsstämma där vi beslutar om vi ska gå vidare med att bygga upp framtidens kommunikation för Hajomsborna. Vi är tvungna att handla upp allt offentligt som vi ska ha hjälp med för att vi ska vara säkra på att få bidraget enligt Länsstyrelsen.  Det gör att det tar längre tid än vad vi räknat med. Men vi ger oss inte så lätt som tur är finns det mycket blandad kunskap i styrelsen.

Hans-Olof

Leader 7H