Kontakt

Vid kontakt med styrelsen används i första hand info@hajomsfiber.se om det gäller frågor eller någott som berör ditt område kontakta din områdesansvarige.

Styrelsemedlemmar

Namn

Mail

Roll

Område

Namn:Johan Brelind

Mail:johanbrelind@hotmail.com

Roll:Ordförande

Område:Berghemsvägen, Fotskälsvägen

Namn:Hans Nilsson

Mail:hans.nilsson@flygfrakt.se

Roll:Kassör

Område:Landbogården, Haga, Mölnebacka

Namn:Peter Edensvärd

Mail:edensvards@yahoo.se

Roll:Sekreterare

Område:Hjorttorp, Hajoms By

Namn:Lars Dahlström

Mail:lars@dahlstroms.nu

Roll:Ledamot

Område:Borred

Namn:Jan Henriksson

Mail:jan.henriksson67@gmail.com

Roll:Ledamot

Område:Hjorttorp, Hajoms By

Namn:Jonas Sandberg

Mail:jasandberg@telia.com

Roll:Kartansvarig

Område:

Namn:Göran Nilsson

Mail:goran.s.nilsson@telia.com

Roll:Ledamot

Område:Friared-Gunnared

Namn:Fredrik Jambrén

Mail:fredrik@jambren.com

Roll:Ledamot

Område:Hajoms Skog, Skene Skog, Maden

Namn:Ingvar Bertilsson

Mail:friared@telia.com

Roll:Ledamot

Område:Friared-Gunnared

Namn:Kimmie Sultan

Mail:kimmie.sultan@gmail.com

Roll:Ledamot

Område:

Namn:Olof Skönvall

Mail:olof.skonvall@gmail.com

Roll:Ledamot

Område:Kurse, Askersred upp till Gunnaredsvägen

Leader 7H