Medlemsansökan

Hajomsfiber Ekonomisk Förening

För att kunna ta emot en anmälan från en ny eller befintlig medlem behöver vi följande uppgifter. Alla uppgifter är obligatoriska.

Ny medlem som övertar befintligt abonnemang

För att medlemsansökan ska behandlas ska 200:- sättas in på BG149-2859. Detta är medlemsavgift för innevarande år. Dag för övertagande av fastigheten ska anmälas till föreningen för att systemet ska kunna nollställas. Ny medlem debiteras 1000:- i avgift för ägarbytet. Detta faktureras av föreningen.Flytt eller övertagande av fiber

Ny medlem med fastighet som inte är ansluten till fibernätet

För att medlemsansökan ska behandlas skall 325:- sättas in på BG149-2859. 200:- är medlemsavgift för innevarande år, 125:- är en första del av kapitalinsatsen i föreningen. I anslutning till detta skall också anslutningsavtal fyllas i och skickas in.

Uppsägning av befintligt avtal

För medlem som vill avsluta sitt medlemskap och utträda ur föreningen. Vid utträde ur föreningen återbetalas endast den första insatsen om 125:-. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Leader 7H