Om fel uppstår

Fel kommer att uppstå. Troligtvis kan två fall hända, att fibern går av eller att utrustning går sönder. Beroende på vad det är kontaktar du Telia eller oss.

Föreningens ansvar är fibernät. Telia ansvarar för router, mediaomvandlare och digital-tv-box samt deras tjänsteutbud (tv, telefoni, bredband).

För att enkelt kunna avgöra var felet är, titta på er mediaomvandlare. Det är den boxen det står raycore på. Den har flera lampor på framsidan:

  • En blå, märkt Power, som indikerar att det finns ström till konvertern.
  • En gul/grön, märkt FX, som indikerar att det finns kontakt mellan konvertern och föreningens nod.
  • Flera gul/gröna, märkta LAN1-6, som indikerar att kontakt mellan konverter och smartbox(router).

Vid normal drift skall minst tre lampor lysa eller blinka. Om fel uppstår bör någon eller några av lamporna slockna. Med hjälp av dessa lampor kan man härleda vart felet ligger.

Om fibern är OK.

Om någon av tjänsterna; bredband, TV eller bredbandstelefon fungerar så är det inte fel på fiberförbindelsen till din anläggning.

Pröva då det vi kallar ”norsk reset”. Stäng av all utrustning, dra ut nätsladdar. Sätt in sladdarna och starta upp allt igen. Oftast fungerar allt bra nu.

Om felet är i tjänsterna – dessa fel kan vara att ni har TV men inte bredband eller telefoni – ring Telias support 90 200 eller gå in på telias hemsida http://www.telia.se och där söka sig fram till hjälp.

Om fibern inte är OK.

Om fibern är avgrävd – kontakta styrelsen snarast: info@hajomsfiber.se

Det kan påverka andra också. Den som grävt av kommer att debiteras kostnaden för reparationen. Vi har avtal för snabb service.

Det finns en kostnadsfri tjänst för utsättning av fiber och elkablar innan man gräver. Grävare vet hur man gör. Titta på:

https://www.ledningskollen.se/

Om det är annat fel kontakta oss: info@hajomsfiber.se

Goda råd

  1. Koppla bort den gamla fasta telefonledningen från ditt hus om du har bredbandstelefoni. Åskan leds oftast via telefonledningar.
  2. Stäng av all elektrisk utrustning vid åskväder. Dra helst ur kontakterna. Ett snabbt sätt är att slå av huvudbrytaren. Det sparar mycket bekymmer. Åskan kan förstöra isolationen i nätaggregat så att de fungerar ett tag till, men sedan går i sönder eller börjar brinna.
  3. Slå inte av elektronisk utrustning som Smart-box och låt nätaggregaten sitta i vägguttagen. I tomgång stiger spänningen på dessa omformare, vilket gör att de blir varma och går fortare i sönder. På nätterna har vi också höga spänningar på nätet här på landsbygden. Det är bättre att låta utrustningen vara på eller dra helt ur nätdelarna ur kontakterna.
  4. "Norsk reset" fungerar oftast när något blir fel.
Leader 7H