Protokoll Årsmöte

Publicerad: 2020-10-20

Nu finns protokollet från årsmötet att ladda ner här nedan.

Protokoll 2020-06-06 - föreningsstämma

Leader 7H