Medlemsmöte 30/1

Publicerad: 2014-01-16

Den 30/1 kallas alla medlemmar till ett medlemsmöte. Se bifogad inbjudan.[dg]

Leader 7H