Beviljat bidrag!

Publicerad: 2014-01-14

Hej Alla

Nu går vi mot ljusare tider. Det börjar redan märkas lite på kvällar och morgnar, vilket är härligt.

Den bästa nyheten är att vi är beviljade bidrag för vår kanalisation. Föreningen får 1,6 miljoner av Jordbruksverket (Länsstyrelsen), som kommer alla medlemmar till del i och med byggandet av fiberledning.

Plöjningen av slang går framåt. Vi har nu lagt ner 17-18 kilometer slang, inräknat det vi har lagt ihop med kommunen och Vattenfall. Mellan 75-80 fastigheter har fått slang till tomtgräns. Just nu är Mikael, Martin och Lasse, våra flitiga entreprenörer, i Borred och plöjer. De började inne i Borreds by och har nu kommit till Lillebäck mot Hjorttorp. Det är väldigt blött efter allt regnande så vi får hoppas att alla markägare har överseende med att det kan bli lite söligt och lerigt i spåren efter plöjningen. Men vi ska vara glada att det inte är tjäle, utan att det rullar på enligt planerna. Vi hoppas att det ska vara färdigplöjt till midsommar. Nu är jag optimist men det ska man vara.

Ni som börjar gräva på den egna tomten, tänk på att lådan utomhus ska sitta mellan 50 cm – 150 cm upp på väggen. Kapa därför inte slangen för kort. Vi har beställt lådorna, men har inte fått dem än. När vi får dem, kommer vi att dela ut dessa så att ni kan montera lådorna där ni vill ha dem. Grannar kan förslagsvis gå ihop om grävningen och hyra en minigrävare av Lars Schewenius,  vilket underlättar ert arbete betydligt.

Styrelsen jobbar just nu med markupplåtelseavtalen. Det har gått väldigt bra och de flesta är nu klara. Framöver ska vi staka ut fler områden så att vi håller undan för entreprenörerna.

Nu har vi fått in anbud på tjänsterna TV, data och telefoni, vilket vi kommer att gå igenom med föreningens medlemmar vid ett möte torsdagen den 30/1 kl 19:00 i Hajoms Bygdegård. Under mötet får vi samla in medlemmarnas synpunkter för att sedan diskutera hur vi går vidare. Alla medlemmar kommer att få en inbjudan så boka upp den dagen redan nu.

/Hans-Olof

Leader 7H