Information om markarbete

Publicerad: 2013-10-03

Hej alla!

I går kväll hade vi och ByNet möte med våra gräventreprenörer Lars Schewenius och Lasse Pettersson. De kommer att ha hjälp av en traktorgrävare och en man som kommer att vara med när det behövs. Vi har även bokat Styrud som ska trycka under vägarna.

Vi har även bildat en entreprenadsgrupp där vi får extra hjälp av Tore Henriksson och Ingvar Karlsson, som kommer att vara en kontakt mellan grävarna och styrelsen. Finns det någon mer som skulle tycka att det vore kul att hjälpa till i entreprenadsgruppen, är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Mötet igår var väldigt positivt och vi diskuterade hur arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. Vi tror att upplägget med två entreprenörer från Hajom kommer att kunna bli riktigt bra.

Starten för arbetet är måndagen den 4/11 och ska förhoppningsvis vara klart 30/6 2014. Under tiden kommer ByNet att blåsa in fiber i slangarna, så jag tror att vi kan köra igång vårat nät vid denna tidpunkt nästa år.

För er som inte bestämt er än, börjar det bli akut om vi ska kunna få en bra planering. Vi måste ha rätt material och rätt kartor till entreprenörerna när de lägger ner slangen och sätter upp skåp.

Ett alternativ för er som inte bestämt er kan vara att ansluta fiber till fastigheten, men ej köpa de tjänster som vi kommer att leverera. I det fallet får ni betala anslutningsavgiften som alla andra plus medlemsavgiften varje år, som under 2013 är 200 kronor. Medlemsavgiftens storlek beslutas vid varje årsstämma. Fördelarna med  en anslutning är att ni tar del av bidraget, som vi får från Länsstyrelsen och har fiber framme den dag ni vill koppla på. När/om fastigheten ska säljas kan det dessutom vara positivt att det finns fiber framme.

Det som tillkommer vid en anslutning är en fast kostnad från exempelvis Telia. Telia tar 5000 kronor varje gång de gör en tillkoppling, plus 1000 kronor per anslutning. Det innebär att om exempelvis fem nya fastigheter vill ansluta sig samtidigt delar dessa den fasta kostnaden på 5000 kronor. Sedan tillkommer 1000 kronor per fastighet. Den enskilda kostnaden per fastighet blir då totalt 2000 kronor. Är det bara en som vill koppla på kostar det 6000 kronor.

Just nu jobbar styrelsen med alla anslutningsavtal och markupplåtelseavtal, vilket är väldigt viktigt för att vi ska säkra vårat nät för framtiden.

Hans-Olof

Leader 7H